Chat with me
trathyco@gmail.com 0913 64 1968 Trathyco ĐHKK
 
Điều hòa trung tâm
Hệ thống điều hòa không khí trung tâm SAMSUM DMV Plus IV
Giá bán: Liên hệ
Mã SP: ĐH21
Hệ thống điều hòa trung tâm PANASONIC VRF ECOi series
Giá bán: Liên hệ
Mã SP: ĐH20
Hệ thống điều hòa trung tâm Fujitsu – General VRF V-II
Giá bán: Liên hệ
Mã SP: ĐH19
Hệ thống điều hòa trung tâm HITACHI
Giá bán: Liên hệ
Mã SP: ĐH18
Hệ thống điều hòa trung tâm RMV INVERTER System
Giá bán: Liên hệ
Mã SP: ĐH17
Hệ thống điều hòa trung tâm RMV Digital System
Giá bán: Liên hệ
Mã SP: ĐH16
Điều hòa Toshiba S-MMS
Giá bán: Liên hệ
Mã SP: ĐH026
Điều hòa Mitsubishi Heavy
Giá bán: Liên hệ
Mã SP: ĐH025
Hệ thống điều hòa trung tâm mini Fujitsu
Giá bán: Liên hệ
Mã SP: ĐH015
Điều hòa Toshiba VRF R410A
Giá bán: Liên hệ
Mã SP: ĐH024
Điều hòa Mitsubishi Electric VRF
Giá bán: Liên hệ
Mã SP: ĐH023
Điều hòa Daikin VRV III
Giá bán: Liên hệ
Mã SP: ĐH012

mai hien di dong da nang

 

mái hiên di động đà nẵng

 

mái hiên di động tại đà nẵng

 

mai hien di dong tai da nang